Ziedojumi Parex

Bankām piemīt spēja radīt naudu. Tieši šī iemesla dēļ centrālā banka kontrolē to rezerves. Tas ir iespējams tāpēc, ka vieniem banku klientiem izņemot savu noguldīto naudu, citi, to nogulda, un nekad vienlaicīgi visi noguldījumi netiek pieprasīti. Klientu apkalpošanai pietiek ar zināmu naudas līdzekļu daudzumu, bet pārējo naudu banka izmanto pēc saviem ieskatiem peļņas gūšanai. Parasti tā  izsniedz aizdevumus,  kuri kalpo par pamatu citu banku depozītu veidošanai. Banku depozīti ir būtiska naudas piedāvājuma sastāvdaļa, tādā veidā banka ir palielinājusi naudas daudzumu apgrozībā. Klienti var saņemt papildus procentus par viņu līdzekļu izmantošanu.

Bankas ir mūsdienu pasaules neatņemama sastāvdaļa. Nauda ir kļuvusi par mūsdienu sabiedrības stūrakmeni, lai kā cilvēki censtos uzstāt, ka nauda nav galvenais dzīvē, tai ir milzīgs spēks un ietekme, šī iemesla dēļ, bankām piemīt ļoti liela vara. Šodien viss maksā naudu un bankas kontrolē šo naudu, banku problēmas tieši ietekmē finansiālo problēmu apjomu pasaulē. Mēs to varam redzēt vēl pavisam nesenā pagātnē kad saskārāmies ar vispasaules finanšu krīzi.

Ziedojumi bankām ir viens no risinājumiem, kā tām palīdzēt! Parex palīdzēja un tā izdzīvoja, ko tagad sauc par “CITADELE”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.