Kas ir tiesiskās aizsardzības process?

Tiesiskās aizsardzības process ir secīgas darbības, kuras ļauj jebkuram parādniekam atjaunot spēju nokārtot parādsaistības, ja tas ir nonācis finanšu rakstura problēmās vai draud nonākšana tajās. Ja esat parādnieks, kura īpašumā ir uzņēmums, ir vērts uzzināt par šo procesu ko vairāk.

Kas var uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu?

To var uzsākt pats uzņēmums vai uzņēmuma vadība. Ar to arī tiesiskās aizsardzības process atšķiras no maksātnespējas procesa – šo pasākumu nevar uzsākt kreditors. Tas tiek uzsākts tajā brīdī, kad tiesa pieņem pieteikumu un ar lēmumu ierosina lietu. Tas Jums ir jāizstrādā plāns, kas jāiesniedz tiesā apstiprināšanai, pirms tam saskaņojot to ar kreditoru vairākumu. Svarīgi, ka pēc lietas ierosināšanas vēl nav garantēts, ka vairums kreditoru saskaņos Jūsu izstrādāto plānu un vai tiesa to apstiprinās.

Jums jāzina, ka tiesiskās aizsardzības process nepalīdzēs Jums atjaunot savu maksātspēju, ja Jums nebūs skaidra plāna, kā atjaunot savu uzņēmējdarbību. Šo procesu uzraudzīs administrators, kuru būs iecēlusi tiesa. Ja tiesiskās aizsardzības process tiks īstenots sekmīgi, tad Jūs būsiet nokārtojis savus parādus un turpināsiet uzņēmējdarbību.

Kādas ir sekas tam, ka tiesa ierosinās lietu par šo procesu?

Kolīdz tiek ierosināta lieta, tad uzreiz tiesu izpildītājs apturēs piedziņas darbības un Jūsu uzņēmumu nedrīkst likvidēt. Tāpat arī kreditori, kuri ir ieķīlājuši Jūsu uzņēmuma mantu, nevar Jums prasīt šīs mantas pārdošanu. Tiek apturēti līgumsodu un procentu pieaugumi, tiek apturēts nokavējums naudas pieaugums un apturēta nodokļu prasījuma nokavējuma naudas aprēķināšana. Neviens no Jūsu kreditoriem nedrīkst iesniegt savu pieteikumu tiesā par to, lai Jūsu uzņēmumu atzīst par maksātnespējīgu.

Kāda ir atšķirība starp tiesiskās aizsardzības procesu un vienošanos ar kreditoriem?

Atšķirība starp šīm abām lietām ir tāda, ka pirmajā gadījumā plānā paredzētā parādu samazināšana ir aktuāli arī tiem kreditoriem, kuri šiem nosacījumiem nepiekrīt. Svarīga atšķirība ir tāds aspekts, ka informācija par tiesiskās aizsardzības procesu ir pieejama jebkurai personai publiski.

Vai ir izņēmumi attiecībā uz nodokļu prasījumiem?

Jā, tādi ir. Bez VID piekrišanas nedrīkst paredzēt, piemēram, nodokļu pamatparāda dzēšanu vai samazināšanu, tāpat arī tā samaksas sadalīšanu termiņos, termiņa pagarināšanu vai tā atlikšanu uz laiku, kas ilgāks par pusgadu. Tāpat nedrīkst paredzēt nokavējuma naudas samazināšanu vairāk par pusi vai tās dzēšanu – tāds pats noteikums attiecas uz soda naudu. Nav pieļaujams, ka kārtējo nodokļu maksājumu summu sadala termiņos, pagarina termiņu vai to atliek uz laiku, kas ilgāks par 6 mēnešiem.

Kāds ir tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns?

Šo plānu apstiprina gan kreditori, gan tiesa. Jums kā uzņēmumam tiesiskās aizsardzības procesa plāns ir jānosūta visiem saviem kreditoriem. To var uzskatīt par saskaņotu ar kreditoriem, ja šo plānu ar parakstu atbalsta vismaz divas trešdaļas no visiem nodrošinātajiem kreditoriem un vairāk nekā 50% no nenodrošinātajiem kreditoriem.

No sākuma šis plāns ir jāsaskaņo ar kreditoriem, tad jāiesniedz tiesā apstiprināšanai, un tad Jūs varat to īstenot, kad ir saņemts tiesas apstiprinājums.

Šis plāns ir līdzīgs parastam biznesa plānam, kurš ietver Jūsu esošo finansiālo situāciju, naudas plūsmas prognozes un plānotās metodes, ko grasāties pielietot finansiālo grūtību atrisināšanai. To varat izstrādāt vai nu pats, vai arī kāds speciālists. Tas nozīmē, ka likumā nav noteikts, kam jāizstrādā tiesiskās aizsardzības procesa plāns. Plāns ir jāizstrādā 2 mēnešu laikā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.