Kas ir parādu piedzinējs?

Parādu piedziņa ir parāda atgūšana, gadījumā, ja tiek kavēta vai netiek veikta tā atmaksa. Ar parādu piedziņu var nodarboties pats kreditors, taču pastāv iespēja parādsaistību piedzīšanu nodot arī kādam no paradu piedziņas birojiem vai privātajiem parādu piedzinējiem, kam izsniegta Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PATC) licence. Parādu atgūšana var notikt gan tiesas, gan ārpustiesas ceļā.

Kā notiek parādu piedziņa?

Jau gadiem ilgi Latviešu sabiedrībā valda stereotips, ka neveicot maksājumu laikus un iekļūstot parādsaistībās uzreiz, jāsāk raudzīties vai pie durvīm jau neklauvē parādu piedzinējs izsitēja tērpā. Patiesībā parādu piedziņa, vismaz likumiskajā ceļā, lielākoties tiek veikta sazinoties ar parādnieku attālināti, tas ir rakstiski, vai sazinoties pa tālruni. Parasti šīs darbības veic pavisam parasti ofisu darbinieki, kuri ir zinoši savas jomas speciālisti un tā vietā, lai izteiktu draudus vai nodarbotos ar morālo teroru, piedāvā vienoties par maksājumu plānu sastādīšanu un izskaidro parāda segšanas gaitu. Protams pastāv arī gadījumi, kad parādu piedziņas speciālists dodas klātienes vizītē pie parādnieka, taču tas lielākoties notiek tikai tad, ja parādnieks atsakās kontaktēties ar parādu piedzinēju, vai arī radušās kādas citas neklātienē neatrisināmas problēmas, jo likums nosaka, ka parādu piedzinējs bez parādnieka piekrišanas nedrīkst viņu apmeklēt dzīvesvietā vai darbavietā.

Uzsākot parāda piedziņu, parādniekam rakstveidā tiek paziņots par parāda esamību un lielumu, kā arī tas tiek aicināts šo parādu atdot labprātīgi, jo bieži vien gadās tā, ka cilvēki vienkārši ir piemirsuši veikt maksājumu. Saņemot šādu informāciju, parādniekam vajadzētu sazināties ar parādu piedzinēju un vienoties par parāda atmaksas kārtību. Parādniekam ir tiesības piedāvāt arī savu parāda atmaksas variantu, kuru piedzinējam noteikti ir jāizskata. Ja saņemta vēstule no parāda piedzinēja par parādsaistībām, kurām jūs nepiekrītat, jūs tās varat apstrīdēt.

Paradu piedziņas negatīvās sekas

Fakts, ka esat kādām parādā ja pats par sevi par neko labu neliecina, taču nepatīkamās emocijas, kuras varētu izraisīt vēstule, kas saņemta no parādu piedzinēja, varētu būt tikai pati parādu mākoņa maliņa. Kavētu maksājumu vai neizpildītu saistību gadījumā, kreditoram, iepriekš noslēgtā līguma ietvaros, ir tiesības pret parādnieku uzsākt soda sankciju piemērošanu, kas parti izpaužas soda procentu aprēķināšana un pieskaitīšanā esošajam parādam, tādā veidā parāda summu padarot lielāku. Ja parāda atgūšanā tiek iesaistīts parādu piedzinējs, parādniekam var nākties segt arī parāda piedziņas izdevumus, ja tie tiek pieprasīti.

Pie jau tā nepatīkamajām parādu piedziņas finansiālajām sekām pievienojas arī nokļūšana parādnieku datu bāzē, kas nepatīkami ietekmē jūsu kredītvēsturi, turklāt pat pēc parāda nomaksāšana informācija tajā saglabājas vēl 3 gadus.

Aizņemieties atbildīgi un parādsaistību gadījumā, laikus sazinieties ar aizdevēju, lai risinātu radušos situāciju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.