Kas ir kredīta galvojums

Nereti var rasties situācija, kad steidzami nepieciešami papildus naudas līdzekļi, piemēram, lai uzsāktu studijas. Pirms pieņem lēmumu un aizņemas, svarīgi ir iepazīties ar aizņemšanās procesu un skaidri zināt visus nosacījumus. Šoreiz iepazīstināsim par to, kas ir kredīta galvojums un kādi ir tā kritēriji. Kredīta galvojums ir apstiprinājums no trešās personas par studiju kredīta izsniegšanu.

Kritēriji galvotājam, kas tiek ņemti vērā kredīta piešķiršanas brīdī:

  • Pilngadīga fiziska persona ar regulāriem ienākumiem, vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā;
  • Vecuma ierobežojums – līdz 64 gadiem;
  • Ja galvotājam ir kredīti, tad pieļaujamā kredītu maksājumu kopsummai jābūt līdz 40 % no ienākumiem;
  • Ja galvo par vairākiem cilvēkiem, un tie nav galvotāja bērni, ienākumiem jābūt lielākiem par minimālo algu, kas reizināta ar studējošo skaitu;
  • Ja kredīta pieprasītājam ir izveidojies agrāk saņemta kredīta atmaksas parāds, kopējā parāda summa ir no divu līdz desmit valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā un kavējums pārsniedz 60 dienas, tad galvotāja ienākumiem jābūt ne mazākiem par divām valstī noteiktajām minimālajām mēnešalgām.

Svarīgi minēt, ka kredīta galvojums nav nepieciešams, ja students ir bārenis vai palicis bez abu vecāku aizgādības un vēl nav sasniedzis 24 gadu vecumu. Uzsāc mācības un apgūsti jaunas lietas, nepieciešamības gadījumā izvēlies aizņemties studiju kredītu. Tomēr pirms aizņemšanās rūpīgi iepazīsties ar visiem nosacījumiem un kredīta galvojuma noteikumiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.