Investoru piesaiste

Tam, cik izcils būs biznesa sākumposms, pamatā ir investoru komanda. Laba komanda var būt uzņēmējdarbības uzsākšanas pamats, bet slikta – iznīcināt pat vislabākās idejas. Investori biznesam var sniegt vairāk par pašu kapitālu – tie var kļūt par teicamu organizācijas, mārketinga un ideju realizēšanas resursu. Kādas kvalitātes būtu jāmeklē investoros? Spēja piesaistīt labākos investorus ir vitāli nepieciešama katram jaunajam uzņēmējam.

Kā gan jaunam biznesmenim ar ierobežotu pieredzi spēt pārliecināt potenciālo investoru par darījuma izcilību? Kā likt ne vien ieklausīties, bet arī nopirkt savu ideju? Forbes apraksta divas kvalitātes, kam jāpiemīt investora piesaistītājam, un tās ir: komunikācijas spēja un godīgums. Laikā, kad cilvēki nepārtraukti ir savienoti ar visiem iespējamiem sakaru instrumentiem, ir svarīgi sazināties visvienkāršākajā formā. Cilvēkiem nepatīk saņemt telefona klausulē automātiskā atbildētāja balsi, bet neatbildēti e-pasti liek domāt, ka uzņēmumam nav laika vai arī tas ir neatsaucīgs vai neieinteresēts. Forbes piemērs iesaka nodrošināt investoru ar iespēju sasniegt uzņēmēju jebkurā laikā, vienmēr pacelt telefonu, kad zvanītājs ir investors, vai, ja tas nav iespējams, atzvanīt. Atbildēt uz telefona zvaniem, ziņām automātiskajā atbildētājā un elektroniskajā sarakstē nozīmē ne vien atbildēt, bet arī pārdomāti izsacīties. Forbes atgādina, ka godīgums ir neapspriežama kvalitāte, kam jāpiemīt uzņēmējam. It kā pieņemts uzskatīt, ka investors jāsavaldzina ar labāko iespējamo biznesa attīstības scenāriju, optimistiskākajiem skaitļiem, lai saņemtu projekta finansējumu. Taču patiesībā, brīdina Forbes, pareizākā ir tieši pretēja rīcība. Nekas neiznīcinās investoru uzticību ātrāk, kā situācijas uzlabošana, rādot to caur rozā brillēm.

Tātad, kā ir iespējams iegūt investīciju idejai, kas šķiet izcila? Ļoti vienkārši: jāsaprot, kāda ēsma jāuzāķē makšķerauklas galā, un jāpasniedz tieši tā. Investori ir atpazīstami pēc viena „modeļa” – Americanexpress.com iesaka četrus „āķus”, uz kuriem investors droši uzķersies: bagātība (kapitāls), slava, bailes un jautrība. Tipiskie investori jau ir ļoti bagāti. Tiem nosegtas visas pamatvajadzības: mājas, mašīnas, atvaļinājumi un privātskolas. Tādiem cilvēkiem nepieciešama milzīga atdeve no sava ieguldījuma.

Americanexpress dod padomu nesolīt 10 vai 100 miljonus gada ienākumu, tā vietā ierosinot nākt klajā ar ierosinājumu sasniegt 1 miljardu apgrozījuma. Protams, tikai nedaudzi biznesa veidi spēj nodrošināt šādus skaitļus. Ar biznesa plānu miljarda apmērā varētu nākt klajā, piemēram, Airbnb (viesu uzņemšanas ķēde visā pasaulē) vai taksometru pakalpojuma sniedzējs Uber. Tāpēc vispirms Americanexpress ierosina meklēt nelielus fondu līdzekļus, lai radītu ātrāku piekļuvi naudai. Laba ideja ātri sasniegs investoru ausis un gūs panākumus investīciju meklējumos, ja plāns paredzēs nelielu naudas deficītu pirmajā investīciju piesaistes posmā.

Bagātie cilvēki vēlas kļūt atpazīstami, tāpēc fondu piesaistītājam jāprot cildināt savu ideju, kura izdošanās gadījumā ievedīs slavas alejā arī investoru.

Bailes zaudēt labu darījumu var pasteidzināt ieguldītāju. Tas panākams, stāstot, cik ļoti aizņemts ir attīstības plāns – jau vairāki investori pieteikušies pirmajiem trim projektiem, un vēl viens ir palicis brīvs. Tikko investors „uzķeras”, jāturpina panākt vēlamais rezultāts, neaizmirstot atgādināt, ka uz investoru nekādā gadījumā netiek izdarīts spiediens, taču vēlams rīkoties pēc iespējas ātrāk.

Investīciju biznesā darbojas cilvēki ar lieliem uzkrājumiem, un tas paredz gandrīz neapgāžamu patiesību, ka šie ļaudis darbina savu naudu tikai projektos, kuri rada tiem gandarījumu. Jaunā uzņēmēja prieks par savu ideju izraisīs investoros vēlmi iesaistīties un tikties ar biznesa pārstāvi biežāk. Tātad – fondu piesaistītājam jāizrāda labpatika par sadarbību un vislabāk, ja šis prieks ir neviltots.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.