Iespēju līgumi

Iespēju līgums (option) ir viens no finanšu instrumentiem, ko bankas klientam piedāvā investīciju veikšanai. Tos citu atvasināto finanšu instrumentu vidū (biržas nākotnes līgumi (forwards), biržā tirgotie nākotnes līgumi (futures), mijmaiņas līgumi (swaps)) emitē dažādiem saistītajiem aktīviem – akcijām, obligācijām, indeksiem, dārgmetāliem, procentu likmēm un valūtām. Iespēju līgumi pircējam dod tiesības, bet neuzliek pienākumu iegādāties vai pārdot noteiktu aktīvu noteiktā laika periodā un par noteiktu cenu. Opcijas pārdevējs jeb izrakstītājs savukārt uzņemas saistības pirkt vai pārdot noteiktu aktīvu par noteiktu cenu noteiktā laika periodā. Pērkot iespēju līguma kontraktu, klients maksā prēmiju un komisiju par darījuma izpildi, kura ir atkarīga no biržas un tirgojamo līgumu skaita. Iespējami arī iespēju līgumu darījumi ārpus biržas.

Visi atvasinātie finanšu instrumenti tiek izmantoti, lai mazinātu ieguldījumu risku vai gūtu ienākumus. Iespēju līgumi dod iespēju ar salīdzinoši mazu kapitāla apjomu kontrolēt lielākas pozīcijas. No risku ierobežošanas viedokļa šis līgums var kalpot kā “apdrošināšanas polise” nelabvēlīgām aktīva cenas svārstībām tirgū.

Ir vairāku veidu akciju iespējas līgumi. Akciju pirkšanas iespējas līgums (calloption) turētājam dod tiesības noteiktā laika posmā iegādāties iepriekš emitētas akcijas par iepriekš noteiktu cenu. Pārdošanas iespējas līgums (put option) turpretim turētājam dod tiesības noteiktā laika posmā pārdot iepriekš emitētas akcijas par iepriekš noteiktu cenu. Katram iegādātajam iespējas līgumam ir attiecīgais emitētais iespējas līgums. “Call” opcijas jeb iespēju līgumus var izmantot, lai pelnītu no cenu kāpuma. “Put” opcijas jeb iespēju līgumus var izmantot, lai pelnītu no cenu krituma.

Pircēja puses risks ir, ka iespējas līguma vērtība mazināsies vai tā termiņa beigās būs bez vērtības. Ja iespējas līgums ir bez vērtības, maksa, kas samaksāta par iespējas līguma pirkšanu (prēmija un komisijas maksa), tiek zaudēta. Jāatceras arī tas, ka iespēju līgumu cenas var būtiski svārstīties – investoram ir jābūt gatavam uzņemties paaugstinātus riskus, kad tiek veikti ieguldījumi iespēju līgumos. Nenodrošināta pirkšanas iespējas līguma emitents, ja netiek veikti citi pasākumi, ir pakļauts neierobežotam riskam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.