Peļņas procenti

Peļņas procenti tiek aprēķināti par atlikumu, kas pārsniedz minimālo noteikto summu, kas nepieciešama noguldījuma atvēršanai:

  • Iespēja noguldīt naudu uz nenoteiktu termiņu un neierobežoti papildināt noguldījumu, kā arī vajadzības gadījumā izņemt daļu naudas vai visu uzkrāto summu, 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot par to banku
  • Iespēja papildināt uzkrājumu kontu

Jums ērtā veidā:

  • iemaksājot skaidrā naudā;
  • pārskaitot naudu no citas bankas vai cita Jūsu konta;
  • noformējot regulāro maksājumu.

Konta atvēršana un apkalpošana bez papildu komisijas maksas

  • Internetbankas un SMS bankas pakalpojumu pieslēgšana bez maksas ērtākai Jūsu uzkrājumu kontrolei
  • Jūsu naudas drošību garantē arī valsts atbilstoši LR Noguldījumu garantiju likumam

Drošība

Vienmēr aktualizējiet savu kontaktinformāciju, lai izvairītos no gadījumiem, kad informāciju par Jūsu konta stāvokli saņem trešā persona, jo Bankai nav zināma Jūsu aktuālā kontaktinformācija. Pilnvarojiet rīkoties ar Jūsu kontu tikai tās personas, kurām Jūs uzticaties. Regulāri sekojiet līdzi sava konta stāvoklim.

Lietošana

Saglabājiet depozīta līguma eksemplāru līdz depozīta termiņa beigām. Pašreizējā uzkrājumu konta ienesīguma likmes negarantē atbilstošu likmi
nākotnē. Jūsu norēķinu konts tiek bloķēts, ja 6 mēnešu laikā Jūs neveicat nevienu no konta izejošu darījumu (skaidras naudas izmaksa, pārskaitījumi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.