Monthly Archives: August 2019

SMS BANKA

Iespēja saņemt informāciju par ienākošajiem un izejošajiem darījumiem kontā/-os. Iespēja saņemt informāciju par  Jūsu konta/-u atlikumu. Iespēja saņemt informāciju par pēdējiem veiktajiem darījumiem. Iespēja saņemt informāciju par aktuālo valūtas kursu. Iespēja uz laiku apturēt un pēc tam aktivizēt SMS Bankas darbību bez atsevišķa iesnieguma, tikai nosūtot attiecīgo īsziņu. Iespēja noteikt īsziņas saņemšanas laikus.

Kāpēc SMS banku?

Saņemtajā īsziņā ir norādīta informācija par ienākošajiem un izejošajiem darījumiem. Tālruņa nozaudēšanas gadījumā vai gadījumos, ja esat mainījis kontaktinformāciju, šī informācija var nonākt trešo personu rīcībā, tādēļ aicinām nekavējoties informēt banku par šādiem gadījumiem.