Monthly Archives: May 2019

Komisijas maksa par naudas izņemšanu

Komisijas maksa par naudas izņemšanu no Jūsu norēķinu konta. Veicot pārskaitījumu no uzkrājumu konta uz norēķinu kontu, neievērojot bankas noteikto 5 darba dienu brīdināšanas termiņu, banka ieturēs komisijas maksu.

Atbilstoši likumam „Par Iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ienākumi, kurus veido procentu ienākumi no uzkrājumu kontiem, tiek aplikti ar nodokļa likmi, kurus ieturēs banka.