Monthly Archives: May 2018

3. pensiju līmenis

3. pensiju līmenis ir brīvprātīga iedzīvotāju izvēle, veidot uzkrājumu, lai nodrošinātu sevi vai savus mantiniekus ar papildus finanšu līdzekļiem nākotnē. 3. pensiju līmeņa iemaksas brīvprātīgi veic pats cilvēks vai viņa darba devējs, tās tiek ieguldītas kādā no privāto pensiju fondu administrētiem pensiju plāniem. Pensiju 3. līmeņa kapitāls tiek uzkrāts un ieguldīts finanšu tirgos. Tādā veidā Jūsu nauda tiek apgrozīta un pavairota, jo ieguldot to ir iespējams palielināt kopējo uzkrājumu. Protams, ka no šiem ieguldījumiem bankas gūst lielu peļņu, taču Jūsu gadījumā krāt naudu zeķē arī nav vēlams. Tieši tāpēc 3 pensiju līmenis ir izveidots, jo Jums ir iespēja uzkrāt un pavairot savu finanšu kapitālu. Tādā veidā Jūs nodrošināsiet sevi nākotnei. Pensiju sistēmas 3. līmenis ir iespēja Jums labprātīgi veidot papildu naudas uzkrājumus savai pensijai. Tas nav kā 1. un 2. pensiju līmeņa uzkrājuma sistēma. Pirmie divi pensiju līmeņi ir obligāti. 3. pensiju līmenis nozīmē, ka papildus pensiju sistēmas 1. un 2. līmenim Tu individuāli vai ar sava darba devēja starpniecību, nelielu daļu savu ienākumu vari brīvprātīgi ieguldīt kādā no privātajiem pensiju fondiem. Tā ir iespēja parūpēties par savām vecumdienām, regulāri veicot iemaksas ilgu laika posmu, Jums ir iespēja uzkrāt lielu naudas summu, kas vecumdienās ļaus atpūsties, ceļot un iegādāties kādu īpašumu.