Monthly Archives: March 2016

Iespēju līgumi

Iespēju līgums (option) ir viens no finanšu instrumentiem, ko bankas klientam piedāvā investīciju veikšanai. Tos citu atvasināto finanšu instrumentu vidū (biržas nākotnes līgumi (forwards), biržā tirgotie nākotnes līgumi (futures), mijmaiņas līgumi (swaps)) emitē dažādiem saistītajiem aktīviem – akcijām, obligācijām, indeksiem, dārgmetāliem, procentu likmēm un valūtām. Iespēju līgumi pircējam dod tiesības, bet neuzliek pienākumu iegādāties vai pārdot noteiktu aktīvu noteiktā laika periodā un par noteiktu cenu. Opcijas pārdevējs jeb izrakstītājs savukārt uzņemas saistības pirkt vai pārdot noteiktu aktīvu par noteiktu cenu noteiktā laika periodā. Pērkot iespēju līguma kontraktu, klients maksā prēmiju un komisiju par darījuma izpildi, kura ir atkarīga no biržas un tirgojamo līgumu skaita. Iespējami arī iespēju līgumu darījumi ārpus biržas.

Visi atvasinātie finanšu instrumenti tiek izmantoti, lai mazinātu ieguldījumu risku vai gūtu ienākumus. Iespēju līgumi dod iespēju ar salīdzinoši mazu kapitāla apjomu kontrolēt lielākas pozīcijas. No risku ierobežošanas viedokļa šis līgums var kalpot kā “apdrošināšanas polise” nelabvēlīgām aktīva cenas svārstībām tirgū.

Ir vairāku veidu akciju iespējas līgumi. Akciju pirkšanas iespējas līgums (calloption) turētājam dod tiesības noteiktā laika posmā iegādāties iepriekš emitētas akcijas par iepriekš noteiktu cenu. Pārdošanas iespējas līgums (put option) turpretim turētājam dod tiesības noteiktā laika posmā pārdot iepriekš emitētas akcijas par iepriekš noteiktu cenu. Katram iegādātajam iespējas līgumam ir attiecīgais emitētais iespējas līgums. “Call” opcijas jeb iespēju līgumus var izmantot, lai pelnītu no cenu kāpuma. “Put” opcijas jeb iespēju līgumus var izmantot, lai pelnītu no cenu krituma.

Pircēja puses risks ir, ka iespējas līguma vērtība mazināsies vai tā termiņa beigās būs bez vērtības. Ja iespējas līgums ir bez vērtības, maksa, kas samaksāta par iespējas līguma pirkšanu (prēmija un komisijas maksa), tiek zaudēta. Jāatceras arī tas, ka iespēju līgumu cenas var būtiski svārstīties – investoram ir jābūt gatavam uzņemties paaugstinātus riskus, kad tiek veikti ieguldījumi iespēju līgumos. Nenodrošināta pirkšanas iespējas līguma emitents, ja netiek veikti citi pasākumi, ir pakļauts neierobežotam riskam.

Investoru piesaiste

Tam, cik izcils būs biznesa sākumposms, pamatā ir investoru komanda. Laba komanda var būt uzņēmējdarbības uzsākšanas pamats, bet slikta – iznīcināt pat vislabākās idejas. Investori biznesam var sniegt vairāk par pašu kapitālu – tie var kļūt par teicamu organizācijas, mārketinga un ideju realizēšanas resursu. Kādas kvalitātes būtu jāmeklē investoros? Spēja piesaistīt labākos investorus ir vitāli nepieciešama katram jaunajam uzņēmējam.

Kā gan jaunam biznesmenim ar ierobežotu pieredzi spēt pārliecināt potenciālo investoru par darījuma izcilību? Kā likt ne vien ieklausīties, bet arī nopirkt savu ideju? Forbes apraksta divas kvalitātes, kam jāpiemīt investora piesaistītājam, un tās ir: komunikācijas spēja un godīgums. Laikā, kad cilvēki nepārtraukti ir savienoti ar visiem iespējamiem sakaru instrumentiem, ir svarīgi sazināties visvienkāršākajā formā. Cilvēkiem nepatīk saņemt telefona klausulē automātiskā atbildētāja balsi, bet neatbildēti e-pasti liek domāt, ka uzņēmumam nav laika vai arī tas ir neatsaucīgs vai neieinteresēts. Forbes piemērs iesaka nodrošināt investoru ar iespēju sasniegt uzņēmēju jebkurā laikā, vienmēr pacelt telefonu, kad zvanītājs ir investors, vai, ja tas nav iespējams, atzvanīt. Atbildēt uz telefona zvaniem, ziņām automātiskajā atbildētājā un elektroniskajā sarakstē nozīmē ne vien atbildēt, bet arī pārdomāti izsacīties. Forbes atgādina, ka godīgums ir neapspriežama kvalitāte, kam jāpiemīt uzņēmējam. It kā pieņemts uzskatīt, ka investors jāsavaldzina ar labāko iespējamo biznesa attīstības scenāriju, optimistiskākajiem skaitļiem, lai saņemtu projekta finansējumu. Taču patiesībā, brīdina Forbes, pareizākā ir tieši pretēja rīcība. Nekas neiznīcinās investoru uzticību ātrāk, kā situācijas uzlabošana, rādot to caur rozā brillēm.

Tātad, kā ir iespējams iegūt investīciju idejai, kas šķiet izcila? Ļoti vienkārši: jāsaprot, kāda ēsma jāuzāķē makšķerauklas galā, un jāpasniedz tieši tā. Investori ir atpazīstami pēc viena „modeļa” – Americanexpress.com iesaka četrus „āķus”, uz kuriem investors droši uzķersies: bagātība (kapitāls), slava, bailes un jautrība. Tipiskie investori jau ir ļoti bagāti. Tiem nosegtas visas pamatvajadzības: mājas, mašīnas, atvaļinājumi un privātskolas. Tādiem cilvēkiem nepieciešama milzīga atdeve no sava ieguldījuma.

Americanexpress dod padomu nesolīt 10 vai 100 miljonus gada ienākumu, tā vietā ierosinot nākt klajā ar ierosinājumu sasniegt 1 miljardu apgrozījuma. Protams, tikai nedaudzi biznesa veidi spēj nodrošināt šādus skaitļus. Ar biznesa plānu miljarda apmērā varētu nākt klajā, piemēram, Airbnb (viesu uzņemšanas ķēde visā pasaulē) vai taksometru pakalpojuma sniedzējs Uber. Tāpēc vispirms Americanexpress ierosina meklēt nelielus fondu līdzekļus, lai radītu ātrāku piekļuvi naudai. Laba ideja ātri sasniegs investoru ausis un gūs panākumus investīciju meklējumos, ja plāns paredzēs nelielu naudas deficītu pirmajā investīciju piesaistes posmā.

Bagātie cilvēki vēlas kļūt atpazīstami, tāpēc fondu piesaistītājam jāprot cildināt savu ideju, kura izdošanās gadījumā ievedīs slavas alejā arī investoru.

Bailes zaudēt labu darījumu var pasteidzināt ieguldītāju. Tas panākams, stāstot, cik ļoti aizņemts ir attīstības plāns – jau vairāki investori pieteikušies pirmajiem trim projektiem, un vēl viens ir palicis brīvs. Tikko investors „uzķeras”, jāturpina panākt vēlamais rezultāts, neaizmirstot atgādināt, ka uz investoru nekādā gadījumā netiek izdarīts spiediens, taču vēlams rīkoties pēc iespējas ātrāk.

Investīciju biznesā darbojas cilvēki ar lieliem uzkrājumiem, un tas paredz gandrīz neapgāžamu patiesību, ka šie ļaudis darbina savu naudu tikai projektos, kuri rada tiem gandarījumu. Jaunā uzņēmēja prieks par savu ideju izraisīs investoros vēlmi iesaistīties un tikties ar biznesa pārstāvi biežāk. Tātad – fondu piesaistītājam jāizrāda labpatika par sadarbību un vislabāk, ja šis prieks ir neviltots.