Monthly Archives: October 2015

Kas ir kredīta refinansēšana?

Ja kopš tā laika, kad Jūs paņēmāt savu kredītu, situācija tirgū ir mainījusies – parādījušies jauni, izdevīgāki piedāvājumi, procentu likmes citviet ir samazinājušās –, tad Jums ir iespējams izmantot kredīta refinansēšanu. Kredīta refinansēšana samazinās Jūsu procentu likmes un ļaus Jums noformēt savu esošo kredītu uz labākiem un izdevīgākiem nosacījumiem, ko piedāvā cita banka. Tātad Jūsu esošais kredīts vairs nebūs aktuāls, taču jaunais tiks noformēts citā bankā.

Kā notiek kredīta refinansēšana?

Pirmais solis – Jūs atrodat citu banku, kura Jums piedāvās vēl izdevīgākus kredīta nosacījumus. Jums ir jāaizpilda šīs bankas kredīta pieteikums un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti kredīta saņemšanai. Tie noteikti būs personu apliecinoši dokumenti (pase vai ID karte), līgums par iepriekšējo kredītu, izziņa no darba vietas u.c. dokumenti, par kuru vajadzību Jums tiks paziņots.

Otrais solis – Jūsu izvēlētajai bankai ir jāpieņem lēmums par jaunā kredīta izsniegšanu. Tas, ka būsiet iesniedzis pieteikumu, negarantē, ka tas tiks apstiprināts. Ja bankas lēmums ir pozitīvs, Jums ir jāpaziņo tai bankai, pie kuras Jums ir iepriekšējais kredīts, ka vēlaties veikt pārkreditāciju uz jaunu banku.

Piezīme: šajā posmā, iespējams, Jūsu banka var Jums piedāvāt izdevīgākus nosacījumus, piemēram, veikt refinansēšanu vienas bankas ietvaros, piemērot Jums citu nomaksas moduli u.c. Rūpīgi izvērtējiet, kas Jums ir izdevīgāk.

Trešais solis – tiek sagatavota trīspusēja vienošanās, kurā iekļauts esat Jūs un abas bankas. Jaunā banka tajā apliecinās, ka Jums ir piešķirts kredīts, ar kuru varēsiet dzēst pašreizējo kredītu.

Ceturtais solis – tiek parakstīts jaunais kredīta un ķīlas līgums, arī vienošanās par kredīta refinansēšanu.

Piektais solis – ja formēts tiek hipotekārais kredīts, pēc šīs parakstīšanas Jūs saņemat no vecās bankas atļauju uzlikt ķīlas īpašumam otrās kārtas hipotēku Zemesgrāmatā. Tad pēc šīs reģistrācijas Zemesgrāmatā Jūsu tagadējā banka pārskaitīs vecajai bankai to summu, kas vajadzīga kredīta dzēšanai.

Sestais solis – kad šī summa būs saņemta, Jūsu vecā banka Zemesgrāmatai iesniegs lūgumu par īpašuma pirmās hipotēkas dzēšana. Tādējādi otrās kārtas hipotēka kļūst par pirmās kārtas hipotēku par labu Jūsu  tagadējai bankai, pie kuras esat noformējis kredītu.

Vai kredīta refinansēšana ir izdevīga?

Tas ir individuāls jautājums, kas atkarīgs gan no Jūsu esošā, gan iecerētā kredīta nosacījumiem. Jums ir jāsalīdzina abu kredītu nosacījumi un to izmaksas nākotnē. Ja sanāk, ka kopumā izmaksas iecerētajam kredītam ir mazākas, nekā gan esošā kredīta izmaksas, gan refinansēšanas izmaksas, kopā ņemtas, tad Jums ir izdevīgi šo kredītu refinansēt.

Cik man izmaksās kredīta refinansēšana?

Jums būs jāsedz dažādi izdevumi, piemēram, komisijas maksa par kredīta refinansēšanu, bankas komisijas maksa par to, ka Jums tiek izsniegts kredīts, notāra pakalpojumi, Zemesgrāmatas valsts nodeva par otrās kārtas hipotēkas reģistrēšanu (ja pārkreditējat nekustamā īpašuma kredītu). Tādā gadījumā var gadīties, ka Jums būs vajadzīgs arī jauns īpašuma novērtējums, kā arī apdrošināšana.

Kādi ir iemesli kredīta refinansēšanai?

Tie var būt dažādi, bet visai bieži gadās, ka bankas vienpusēji maina kredīta pievienoto procentu likmi, izmantojot līgumā nosacīto punktu, un klients vairs nav apmierināts ar kredīta nosacījumiem, jo tie ir mainījušies.

Cits iemesls var būt tāds, ka Jūsu banka nepiekrīt veikt līguma grozījumus vai arī par to veikšanu piemēro pārāk lielu komisijas maksu, piedevām paaugstinot procentu likmi.

Vēl var būt, ka Jūs pats vēlaties mainīt atmaksas termiņu vai summu, taču banku nosacījumi ir neizdevīgi.