Monthly Archives: April 2015

Kas ir parādu piedzinējs?

Parādu piedziņa ir parāda atgūšana, gadījumā, ja tiek kavēta vai netiek veikta tā atmaksa. Ar parādu piedziņu var nodarboties pats kreditors, taču pastāv iespēja parādsaistību piedzīšanu nodot arī kādam no paradu piedziņas birojiem vai privātajiem parādu piedzinējiem, kam izsniegta Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PATC) licence. Parādu atgūšana var notikt gan tiesas, gan ārpustiesas ceļā.

Kā notiek parādu piedziņa?

Jau gadiem ilgi Latviešu sabiedrībā valda stereotips, ka neveicot maksājumu laikus un iekļūstot parādsaistībās uzreiz, jāsāk raudzīties vai pie durvīm jau neklauvē parādu piedzinējs izsitēja tērpā. Patiesībā parādu piedziņa, vismaz likumiskajā ceļā, lielākoties tiek veikta sazinoties ar parādnieku attālināti, tas ir rakstiski, vai sazinoties pa tālruni. Parasti šīs darbības veic pavisam parasti ofisu darbinieki, kuri ir zinoši savas jomas speciālisti un tā vietā, lai izteiktu draudus vai nodarbotos ar morālo teroru, piedāvā vienoties par maksājumu plānu sastādīšanu un izskaidro parāda segšanas gaitu. Protams pastāv arī gadījumi, kad parādu piedziņas speciālists dodas klātienes vizītē pie parādnieka, taču tas lielākoties notiek tikai tad, ja parādnieks atsakās kontaktēties ar parādu piedzinēju, vai arī radušās kādas citas neklātienē neatrisināmas problēmas, jo likums nosaka, ka parādu piedzinējs bez parādnieka piekrišanas nedrīkst viņu apmeklēt dzīvesvietā vai darbavietā.

Uzsākot parāda piedziņu, parādniekam rakstveidā tiek paziņots par parāda esamību un lielumu, kā arī tas tiek aicināts šo parādu atdot labprātīgi, jo bieži vien gadās tā, ka cilvēki vienkārši ir piemirsuši veikt maksājumu. Saņemot šādu informāciju, parādniekam vajadzētu sazināties ar parādu piedzinēju un vienoties par parāda atmaksas kārtību. Parādniekam ir tiesības piedāvāt arī savu parāda atmaksas variantu, kuru piedzinējam noteikti ir jāizskata. Ja saņemta vēstule no parāda piedzinēja par parādsaistībām, kurām jūs nepiekrītat, jūs tās varat apstrīdēt.

Paradu piedziņas negatīvās sekas

Fakts, ka esat kādām parādā ja pats par sevi par neko labu neliecina, taču nepatīkamās emocijas, kuras varētu izraisīt vēstule, kas saņemta no parādu piedzinēja, varētu būt tikai pati parādu mākoņa maliņa. Kavētu maksājumu vai neizpildītu saistību gadījumā, kreditoram, iepriekš noslēgtā līguma ietvaros, ir tiesības pret parādnieku uzsākt soda sankciju piemērošanu, kas parti izpaužas soda procentu aprēķināšana un pieskaitīšanā esošajam parādam, tādā veidā parāda summu padarot lielāku. Ja parāda atgūšanā tiek iesaistīts parādu piedzinējs, parādniekam var nākties segt arī parāda piedziņas izdevumus, ja tie tiek pieprasīti.

Pie jau tā nepatīkamajām parādu piedziņas finansiālajām sekām pievienojas arī nokļūšana parādnieku datu bāzē, kas nepatīkami ietekmē jūsu kredītvēsturi, turklāt pat pēc parāda nomaksāšana informācija tajā saglabājas vēl 3 gadus.

Aizņemieties atbildīgi un parādsaistību gadījumā, laikus sazinieties ar aizdevēju, lai risinātu radušos situāciju!

Kas ir klienta maksātspēja

Termins klienta maksātspēja,visbiežāk sastopams, tad kad runa iet par visa veida kredītiem un to izsniegšanu. Tieši klienta maksātspēja ir viens no kritērijiem, pēc kuriem aizdevējam jāvadās, izvērtējot vai klientam piešķirt vai atteikt aizdevumu.

Kā nosaka klienta maksātspēju?

Valts pieņemtajā Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir noteikts, ka kredīta devējiem pirms kredīta piešķiršanas ir rūpīgi jāizvērtē klienta maksātspēja un tā spēja atmaksāt aizdevumu. Lai noteiktu vai klients būs spējīgs nomaksāt aizdevumu, kreditoram ir jāievāc ziņas par tā ienākumiem un izdevumiem, tādā veidā saprotot, cik lieli brīvi līdzekļi tam paliek kredīta atmaksai un citu ikdienā svarīgu izdevumu segšanai. Informāciju par personas ienākumiem un izdevumiem, kā arī tā kredītvēsturi aizdevējs var pieprasīt no bankas, kura apkalpo konkrētās personas bankas kontu un kredītbirojiem, kuros glabājas informācija par visām kredītsaistībām un to izpildi.

Ja klienta maksātspēja izrādās pietiekoša un pēc aizdevēja domām, tam ar kredīta atmaksu nevajadzētu rasties problēmām, kredīts tiek apstiprināts, taču, ja šī brīža ienākumi un izdevumi rada aizdevējā šaubas, tas var piedāvāt piesaistīt kredītam galvotāju, piemēram, laulātu personu, tādā veidā vērtējot gan kredīta ņēmēja, gan galvotāju kopējos ienākumus un izdevumus.

Papildus vērtēšana un kredītriska novēršana, kas ir klienta maksātspējas noteikšana, ļauj izvairīties no nepatīkamām situācijām gan aizdevējam, gan ari klientam un ir vienlīdz svarīga abām pusēm.